Eventuele klachten

Mocht u een klacht hebben, dan kunt u deze hier kenbaar maken aan ons. Wij gaan dan graag met u hierover in gesprek. Mocht u er niet uitkomen met onze praktijk, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg: SKGE of vul hier het klachtenformulier in.