Praktijk nieuws

Huisartsenpraktijk Wijngracht

Vanaf 4-1-2021 is onze Huisartsenpraktijk gevestigd in het nieuwe Gezondheidscentrum aan de Wijngracht 64 in Kerkrade. Helaas kunnen we dit vanwege de huidige maatregelen niet feestelijk met u vieren. Wanneer u gebruik maakt van onze zorg zult u ervaren dat onze praktijk een nieuwe huisstijl heeft, modern, bij de tijd en vooruitstrevend. Daarbij blijven wij de deskundige zorg leveren die u gewend bent, met oog voor kwaliteit, innovatie en doelgerichte zorg. Wij streven ernaar om in een goede onderlinge samenwerking, goede huisartsenzorg te leveren in de volle breedte.

Drs. D. Passage zal het eerste half jaar afwezig zijn wegens zwangerschapsverlof. Dr. R. Ronden, Drs. G. Steeghs en drs. M. Janssens zullen waarnemen tijdens haar afwezigheid.Huisartsenpraktijk Wijngracht
Patiënttevredenheidsonderzoek

Wij vinden de kwaliteit van zorg en de ervaringen met onze praktijk erg belangrijk. Daarom willen wij u vragen een patiënttevredenheidsonderzoek in te vullen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het patiënttevredenheidsonderzoek kunt u vinden op onze website onder het kopje overig - documenten. Wij zien de ingevulde vragenlijst graag retour.